Em là một trường hợp đặt biệt có một không hai vì em là người học yếu nhất lớp, không làm được, vô học chỉ muốn bỏ về vì em không thể làm được mọi động tác cô dạy, em chỉ muốn khóc. Nhưng rồi sau một tuần, nhờ sự kèm cặp tận tình, theo sát của cô Ái Lan em đã biết làm, tay cũng đỡ cứng đi, các động tác cũng mềm dẻo hơn và đã theo kịp cả lớp. Giờ em đang theo học lớp công nghệ cao và em đã thích nghề spa nhiều hơn so với ban đầu em đăng ký theo học.