💐 Cảm ơn quý báo đã đưa tin sự kiện MGK làm cố vấn thương hiệu cho Biotrade – nhãn hiệu dược mỹ phẩm đến từ Châu Âu.
🌷 http://baogiaitri.com.vn/dai-su-thuong-hieu-biotrade-a-hau-…
🌷 http://giaitriexpress.net/a-hau-quy-ba-the-gioi-2009-hoang-…
🌷 http://baohoahau.com/xbiotrade-chon-mgk-lam-co-van-chien-lu…
🌷 http://www.doanhnhanviet.online/…/thua-thang-xong-len-mgk-t…
===============================
 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MGK
🏛 Số 7 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3
 Hotline: 08. 8802. 1168

The staff worked hard to rebrand the program from yet another don’t-drop-out thesis writing service of get-thesis.com/ lecture to a unique opportunity.