🌻Cảm ơn quý báo đã đưa tin sự kiện MGK ký kết đào tạo và nâng tầm thương hiệu với Công ty Mỹ phẩm My Miu.
Sự quan tâm của quý báo chính là nguồn động lực lớn để chúng tôi ngày một bay xa hơn, thăng hoa hơn, đem lại thật nhiều giá trị cho khách hàng, cho sự phát triển của ngành làm đẹp Việt Nam.

1/ http://phunuthoidai.com.vn/view/My-Pham-My-Miu-Chon-Mgk-Lam-Co-Van-Chien-Luoc-Va-Dao-Tao-Cho-100-Doanh-Nhan-Cua-He-Thong-My-Miu.html
2/ http://baohoahau.com/noi-got-diep-bao-ngoc-my-pham-my-miu-chon-mgk-lam-nha-co-van-thuong-hieu-3244.html
3/ http://giaitriexpress.net/newsite/my-pham-my-miu-chon-he-thong-dao-tao-mgk-lam-co-van-dao-tao-phat-trien-thuong-hieu-3244.html

Flatt said the students had already committed to attend write my essay brentwood in the fall, so no inducement was involved.