Một công ty đã có nền tảng và tầm nhìn đều cần đến một nhà cố vấn để đạt được những mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Và My Miu đã làm điều đó:
CÔNG TY MỸ PHẨM MY MIU CHỌN MGK LÀM CỐ VẤN, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO.
🌟 Ngày 29/6/2018, Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Phẩm My Miu sẽ tiến hành lễ ký kết, chính thức chọn Hệ thống đào tạo MGK làm nhà cố vấn chiến lược và phát triển thương hiệu cho chuỗi hệ thống mỹ phẩm My Miu.
🌟 Tham dự sự kiện có các tổng đại lý 3 miền Bắc – Trung – Nam của My Miu. Trong khuôn khổ ký kết, MGK sẽ giúp Công ty Mỹ Phẩm My Miu phát triển gia tăng doanh số bán hàng, nâng tầm thương thiệu và đào tạo truyền động lực cho các tổng đại lý của My Miu trên toàn quốc.
🌟 My Miu là doanh nghiệp mỹ phẩm đầu tiên 100% Việt Nam có nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP đúng tiêu chuẩn quốc tế. Là doanh nghiệp xuất sắc do Hiệp hội: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn. Giám đốc Công ty My Miu đích thân ra phủ Chủ tịch và được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”.
🌟 Hiện hệ thống công ty hiện nay đại lý – chi nhánh đạt đến cột mốc 300 bạn.


My Miu chính thức chọn MGK làm nhà cố vấn chiến lược và đào tạo phát triển lãnh đạo.

Giám đốc Công ty My Miu đích thân ra phủ Chủ tịch

                                                          và được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”. 

Các giải thưởng My Miu đã đạt được.

 

Michael nagle, a 2005 graduate of the massachusetts institute of technology, do my college homework has taught hands-on math and science to elementary-age children in a variety of settings.