Cảm ơn các báo đã đưa tin

http://phunuthoidai.com.vn/view/He-Thong-Dao-Tao-Mgk-To-Chuc-Hoi-Thao–Ky-Nang-Khoi-Nghiep-Spa.html

http://showbiz360.net/view/Hoi-Thao-Ky-Nang-Khoi-Nghiep-Spa-Do-He-Thong-Mgk-To-Chuc-Duoc-100-Chu-Co-So-Spa-Tham-Gia.html

http://giaitriexpress.net/lam-dep/100-chu-co-so-spa-tham-gia-hoi-thao–r4005.html

http://thegioigiaitri.com.vn/100-chu-co-so-spa-tham-gia-hoi-thao-ki-nang-khoi-nghiep-spa/

http://langmoi.vn/ki-nang-khoi-nghiep-spa-giai-phap-toi-uu-de-phat-trien-ben-vung-trong-linh-vuc-lam-dep/

States’ achievement goals need to be set based on expectations for students’ grade levels.