♦️ Ở doanh nghiệp, họ là những người “hét ra lửa”, nhưng ở lớp học họ sẵn sàng nghe Thạc sĩ Trương Diệu Thu nói từng lời từng chữ.
♦️ Đã mang vào mình nghiệp kinh doanh là phải học suốt đời, vì chỉ cần đứng lại trong khoảnh khắc, các đối thủ khác đã kịp vượt lên và về đích trước.
♦️ Học là một công việc hằng ngày của doanh nhân.
♦️ Nhân sự kiện, MGK khai giảng “Kĩ năng khởi nghiệp spa” lần 4 ngày 21/6/2018 với sự tham gia của gần 30 chủ spa. Mời bạn cùng xem lại các hình ảnh của buổi học.


Yet this exploding knowledge base in neuroscience, resumecvwriter.com resume help mr.