Sáng ngày 10/5/2018, tại mỹ viện Nalee Skin Care Clinic, Diễn viên Diệp Bảo Ngọc – CEO của Nalee Skin Care Clinic đã tiến hành lễ ký kết, chính thức chọn Hệ thống đào tạo MGK làm nhà cố vấn chiến lược và phát triển thương hiệu.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc và đại diện MGK cùng tiến hành ký kết.

 

 

Those students represent a little more than 3 percent of the state’s 44,000 8th and 11th graders tested over a three-week period in january and february.