Cảm ơn quý báo đã đưa tin. Sự quan tâm của quý báo là nguồn động viên lớn để Hệ thống đào tạo MGK tiếp tục hành trình lan tỏa kiến thức.

1/ http://2isao.com/mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ky-nang-khoi-nghiep-spa

2/ http://giaitriexpress.net/lam-dep/mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ki-nang-khoi-nghiep-spa-r4076.html

3/ http://showbiz360.net/view/Mgk-To-Chuc-Buoi-Hoi-Thao-Ki-Nang-Khoi-Nghiep-Spa.html

4/ http://phunuthoidai.com.vn/view/He-Thong-Mgk-To-Chuc-Ki-Nang-Dao-Tao-Spa.html

5/ http://langmoi.vn/mgk-thanh-lap-quy-vi-tuong-lai-phu-nu-giup-chi-em-ngheo-on-dinh-cuoc-song/

6/ http://thegioigiaitri.com.vn/mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ki-nang-khoi-nghiep-spa/

7/ https://showbiz24h.us/lam-dep/spa/mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ky-nang-khoi-nghiep-spa-3136

8/ http://www.doanhnhanviet.online/2018/05/diep-bao-ngoc-ceo-cua-nalee-skin-care.html

9/ http://www.saoonline.net/2018/05/diep-bao-ngoc-truong-dieu-thu-tham-du.html

10/ http://baomoi.link/mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ky-nang-khoi-nghiep-spa-3635.html

11/ http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/184-11430-mgk-thanh-lap-quy-tuong-lai-vi-phu-nu-trong-buoi-hoi-thao-ki-nang-khoi-nghiep-spa.html

Opponents of zero buy essays tolerance often cite research that shows these policies have resulted in disproportionately higher suspension rates among black students and students with disabilities.