Ngày 29/7/2018, Hệ thống đào tạo MGK tiếp tục đào tạo cho các tổng chi nhánh – đại lý của Mỹ phẩm My Miu tại Cần Thơ. Khóa học đã thành công tốt đẹp và hết sức ý nghĩa.

Hãy cùng nhìn lại sự kiện “Phát triển bản thân nâng tầm thương hiệu tăng doanh số 200%” tại KS Mường Thanh – Cần Thơ ngày 29/7/2018 nhé.

 

Basis fr bachelorarbeit schreiben lassen kologische-konomische zukunftssicherung.